S Pat
Image default
Kunst en Kitsch

Het restaureren van een schilderij brengt de gedachten erachter terug

Naast het inlijsten, conserveren en restaureren van een schilderij, is Marquant ook bekend vanwege handel in kunst. Of het nu gaat om Larense School, Haagse School, romantiek, impressionistische, expressionistische, of hedendaagse kunst; deze stijlen zijn ruim vertegenwoordigd binnen de collectie.

De Larense School

Jozelf Israëls was één van de eerste kunstenaars die Laren bezocht rond 1870. Andere bekende schilders van de laat 19e eeuw waren Hendrik Kever, Albert Neuhuys, Jan Veth, Wally Moes en Anton Mauve. Het werk van vooral Neuhuys en Mauve was al bekend voordat zij zich in Laren vestigden en door hun komst werd de belangstelling voor Laren, dat toen nog een dorp was, verder vergroot. Larense schilders waren vooral landschaps- en genreschilders die veelal boeren-taferelen schilderden. Vele Laarders stonden graag model voor de boerenportretschilderingen die een groot commercieel succes bleken. Mauve woonde en schilderde zes jaar in Laren, zijn naam bleef voor altijd verbonden aan de streek die daarom ook wel Het Land van Mauve werd genoemd.

De Haagse School

Tussen 1860 en 1900 was er een beweging van gelijkgestemde Nederlandse kunstenaars die met elkaar samenwerkten in Den Haag. Zij zetten zich af tegen de romantische schilderstijl die toentertijd zeer populair was in de Nederlandse schilderkunst. Bekende schilders van de Haagse School waren Jozef Israëls, Jacob en Willem Maris, Hendrik Willem Mesdag en Anton Mauve. De onderwerpen die zij schilderden waren typisch Hollands; polders, molens, rivierlandschappen, boerenlanderijen met koeien en schapen en visserstaferelen waarop grote wolkenpartijen zichtbaar waren en waarin licht en atmosfeer centraal stonden. Aanvankelijk werd het werk van de Haagse School ook wel ‘grijze school’ genoemd vanwege het sobere kleurgebruik met vele grijstinten. Door het restaureren van een schilderij is dit opnieuw goed zichtbaar te maken.

Impressionisme en expressionisme

Rond 1860 ontwikkelde zich in Parijs een nieuwe kunststroming; het impressionisme. Bekende schilders binnen deze stroming waren o.a. Claude Monet, Camille Pissaro, Edgar Degas en Pierre-Auguste Renoir. Bij de impressionisten werden emoties gekoppeld aan realiteiten en werd geprobeerd de indruk of het tijdelijke effect van een scene vast te leggen. Door een schilderij uit deze tijd te restaureren brengt u dit terug. In 1905 ontstond in Duitsland een nieuwe beweging in de schilderkunst: het expressionisme, dat werd beschouwd als reactie op het impressionisme. Het expressionisme presenteerde de overdreven en verwrongen reacties door kunst, vervorming en overdrijving van deze schilderijen benadrukken dit idee duidelijk. Vincent van Gogh, Edward Munch, Marc Chagall en Wassily Kandinsky zijn zeer bekende namen binnen deze kunststroom. Ook deze stromingen zijn door restauraties van Marquant weer springlevend.

https://www.marquantkunsthandel.nl/