S Pat
Image default
Financieel

Met outplacement netwerken voor een baan

Bij het zoeken naar een baan kunnen outplacementbureaus werkzoekenden goed van dienst zijn. nuttig werk verrichten. Maar nog belangrijker zijn de netwerken die de werkzoekende zelf opbouwt. Een kleine beetje hulp van een oud collega leidt vaak sneller tot een mooie functie.

Op  functies vanaf MBO-niveau wordt nu zoveel gesolliciteerd, dat veel werkgevers het lezen van de honderden brieven en het spreken van een horde sollicitanten liever uitbesteden. Of ze plaatsen helemaal geen advertentie en geven een bureau opdracht iemand te zoeken. Sollicitanten die herhaaldelijk gesprekken hebben met werving en selectiebureaus gaan op een gegeven moment ook deze bureaus tot hun netwerk rekenen. In de wapenwedloop op de arbeidsmarkt komen outplacement-adviseur en werving en selectiebureaus elkaar al snel tegen. Outplacementbureaus adviseren vaak oude contacten aan te halen. De andere kant reageert verrast: ‘Die heeft zijn oude agenda’s goed bewaard.’ Outplacementbureaus raden ook vaak aan te bellen en informatie te vragen voor je op een advertentie schrijft. Maar het is dan wel van belang de juiste vragen te stellen en door te vragen wanneer een antwoord onduidelijk of oppervlakkig is. Alleen maar een kunstje leren werkt niet.

Outplacement is een prachtig fenomeen

Outplacement op zichzelf is een prachtig fenomeen. Outplacement biedt ontslagen medewerkers hulp om na een ontslag overeind te krabbelen. Op het pad helpen en houden, dat is de waarde van outplacement. Een goede outplacementadviseur is er vooral op gericht mensen een reële kijk op zichzelf te geven. Outplacement is in eerste instantie voor die directieposities uitgevonden, maar tegenwoordig wordt  outplacement aan op alle functieniveaus aangeboden.

Outplacement in Nederland

Inmiddels kent Nederland de grootste outplacement-dichtheid van Europa. Het effect is niet te meten. Behalve inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn er voor outplacement-adviseurs geen vestigingsvoorwaarden. Wel is eer een branchevereniging met de naam OVAL die haar leden streng controleert op kwaliteit en resultaat, maar daar is lang niet elk outplacementbureau lid van. Om en goed outplacementbureau te kiezen zal men dus af moeten gaan op ervaringen van anderen of het eigen gevoel.

https://www.outplacementverzekering.nl