S Pat
Image default
Dienstverlening

Karakteristieken van Cognitieve Gedagstherapie

Cognitieve Gedagstherapie is een vorm van psychotherapie dat zich richt op het genezen van mensen met emotionele stoornissen door zich te richten op gedragspatronen en gedachteprocessen van een persoon. Het is een generieke term die wordt gebruikt voor verschillende benaderingen zoals relationele emotie therapie, cognitieve therapie, dialect gedragstherapie, ADHD therapie, etc. Cognitieve gedragstherapie (CBT) heeft in principe de volgende karakteristieken:

Gebaseerd op het cognitieve model van reacties geassocieerd met emoties: CBT is gebaseerd op het veranderen van gedachten en gevoelens van binnenuit in plaats van de externe omgeving, zoals mensen, gebeurtenissen of omstandigheden. Dit helpt een persoon om anders te acteren en zich beter te voelen, zelfs als de omgevingssituatie niet veranderd.

Het is snel: Cognitieve gedragstherapie wordt gezien als één van de snelste vormen van therapie, bedoeld om psychologische stoornissen te behandelen. De formele therapie wordt beëindigd wanneer zowel de therapeut als de client tevreden zijn over de behaalde verbeteringen en de client de technieken beheerst om gelijke problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Het ontwikkelen van een goede therapeutische relatie gekoppeld aan een gerichte benadering: Een positieve relatie tussen de therapeut en de client is belangrijk voor een goede behandeling. Therapeuten die de CBT benadering volgen richten zich op hun client via zelfhulp vaardigheden waardoor de client leert onafhankelijk te worden. Dit kan alleen gebeuren wanneer de client zich op zijn gemak voelt bij de therapeut.

De inzet is collaboratief: CBT therapeuten nemen de moeite om te leren over de gevoelens en gedachtes van hun client. Ze helpen hen bij het behalen van de doelen in hun leven. De rol van een therapeut is luisteren, leren en tegelijkertijd onderwijzen, terwijl de rol van de client het uiten van zijn zorgen en angsten is en het doel heeft om te leren van de therapeut.

CBT is een gestructureerde en directieve benadering van therapie: Een specifieke agenda wordt besproken voor elke CBT sessie . De technieken die de cliënten leren zijn gerelateerd aan de specifieke doelen van de client.

CBT theorie is gebaseerd op een inductief model: De inductieve methode die wordt gebruikt moedigt mensen aan om onderscheid te maken tussen aannames en de werkelijke praktijk uit het leven. Dit helpt een persoon om het werkelijke te accepteren en het onwerkelijke te negeren.

Huiswerk voor cliënten: De cliënten worden gevraagd om de technieken en vaardigheden te implementeren die hen worden geleerd tijdens een therapie sessie. Zonder deze te oefenen kan de client zijn probleem niet oplossen. Daarom is huiswerk een essentieel onderdeel van cognitieve gedragstherapie.

Psycholoog in Groningen

https://www.depsycholoog.nl/groningen/