S Pat
Image default
Dienstverlening

Hulpmiddelen voor kritisch denken: de probleemstelling

Het schrijven van een probleemstelling helpt u bij het definiëren van uw doelen, grenzen, beperkingen en aannames wanneer u voor een uitdagend project staat.

Een van mijn favoriete tools voor kritisch denken en het oplossen van problemen is een goede probleemstelling. Je moet nooit zomaar een probleem nemen en een algemene richting uitgaan, denkend dat je een oplossing zult bedenken die aan de behoeften van je verzoeker zal voldoen. Als je de bestemming niet weet, raak je verdwaald. Het duurt lang voordat je er bent. Het uitvloeisel hiervan is uw probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Je moet weten wat die bestemming is. Wat is succes voor uw probleemoplossing?

Uw probleemstelling definieert dat eindpunt. Zonder een probleemstelling zul je veel verspilde uren, verspild werk en buitensporige herzieningen doorbrengen omdat je aanbeveling geen zin heeft. Niemand zal weten wat je probeert op te lossen. Wanneer u een goede probleemstelling opstelt, wordt het uw handvest voor uw inspanningen op het gebied van kritisch denken. Het zal je doelen beschrijven. Het zal grenzen stellen aan de probleemoplossende ruimte. Het zal succescriteria definiëren. Uw probleemstelling moet de beperkingen beschrijven waarmee u te maken krijgt. Het moet uw veronderstellingen verwoorden, wie de belanghebbenden zijn en eventuele tijdlijnen waarmee u te maken krijgt. Handige HR tooling kan hierin inzicht geven.

Ik heb één klantorganisatie die niet de tijd heeft genomen om hun probleemstelling op te stellen. Ze kregen grote problemen voor hun charter voor een enorm technologieproject. Omdat het team alle verschillende problemen probeerde op te lossen, hadden ze geen duidelijkheid over wat het uiteindelijke doel was, wat de metrische gegevens waren, wie de belanghebbenden moesten zijn en wat de grenzen waren voor de ruimte die ze probeerden op te lossen. Dit bracht het team ertoe veel code te schrijven, meerdere revisies te hebben en meerdere pogingen tot uitrol. Ze konden het probleem niet oplossen omdat ze niet hadden gedefinieerd wat het probleem was.

Kijk eens naar een probleem dat je probeert op te lossen. Is het duidelijk wat de probleemstelling is? Weet jij wat de doelen zijn? Weet jij wat de grenzen, beperkingen en aannames zijn? Weet u wie de belanghebbenden zijn? De tijd die je met dit soort kritische gedachten doorbrengt, zal je helpen om de problemen waarmee je wordt geconfronteerd effectiever op te lossen.

 

https://www.me-scan.nl/drijfveren/